Thai Dishcovery

New Dish for New Gen

โครงการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสมิติใหม่ของอาหารไทย ที่รวบรวมเอาเหล่าเชฟชื่อดัง จากร้านที่มีชื่อเสียง นำเมนูอาหารไทยตำรับโบราณ หรือที่หารับประทานได้ยาก สร้างสรรค์ออกมาเป็นเมนู ให้เหมาะแก่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีความทันสมัย ตอบโจทย์ของกระแสทางวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบไทยดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

เพราะนี่คือ "อาหารไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่"

New Dish for New Gen